Kvadart je skup programa iz kulture Sveučilišta u Rijeci na inicijativu rektora kao odgovor na potrebu za novim sadržajima u studentskoj kulturi. Osnovna je ideja ovakve platforme na čim kvalitetniji način objediniti i prezentirati studentsku produkciju, ali i ukazati na one kanale i mehanizme koji će studentima omogućiti da dobiju smjernice u daljnjem radu i pronalasku odgovarajućeg tržišta i mogućih suradnika.